הוראה מרחוק

‮מדריכים טכנו-פדגוגיים נוספים

Perusall
קריאה אינטראקטיבית

כולם קוראים ומגיבים על אותו המסמך, כל אחד בזמנו. מידע זמין למרצה, התקנה קלה ובחינם.

וובינר מוקלט בנושא Perusall הכיתה ההפוכה עם פרופ' Eric Mazur

 

Zoom Breakout Rooms

יצירת חדרים קבוצתיים בזמן שיעור חי Zoom Breakout Rooms
פונקציה של Zoom שנותנת אפשרות לדיון בקבוצות.

מעקב השלמה במוודל

מעקב השלמה ב-Moodle

מאפשר לך ולסטודנטים/ות לעקוב אחר ההתקדמות בקורס, ולהתנות ביצוע מטלות בהשלמת מטלות קודמות.

 

הוספת שאלות לסרטונים
הוספת שאלות לסרטונים

מדריך לשימוש בכלי H5P שמאפשר הוספת שאלות על גבי סרטונים (דרך מודל).