הנספח לדיפלומה Diploma Supplement

הנספח לדיפלומה הוא מסמך אחיד בשפה האנגלית המותאם לסטנדרט של האיחוד האירופאי ומספק תיאור מפורט ומדויק של הידע והמיומנויות שנרכשו על ידי בעל/ת התואר האקדמי במהלך לימודיו/ה.
הנספח לדיפלומה (Diploma Supplement) הינו חלק מתהליך מתמשך של הערכת איכות ובינלאומיות ומסייע לבוגרי/ות האוניברסיטה העברית בירושלים הן בהמשך הקריירה האקדמית והמקצועית והן בשוק העבודה בארץ ובחו"ל.
הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית בירושלים, היא חלוצה בתחום זה ובטקס חלוקת תעודת הבוגר שהתקיים באפריל 2019, חולקו לראשונה לבוגרים תעודות סיום עם נספחים לדיפלומה.

 

סעיפי הנספח לדיפלומה

סעיף 1: מידע אודות המחזיק/ה בהכשרה

סעיף 1 הנספח לדיפלומה

סעיף 2: מידע אודות ההכשרה

סעיף 2: מידע אודות ההכשרה

סעיף 3: מידע על רמת ההכשרה (Level)

סעיף 3: מידע על רמת ההכשרה (Level)

סעיף 4: מידע על התכנים והתוצאות שהושגו

סעיף 4: מידע על התכנים והתוצאות שהושגו המשך סעיף 4

סעיף 5: מידע אודות תפקיד (Function) ההכשרה

סעיף 5: מידע אודות תפקיד (Function) ההכשרה

סעיף 6: מידע נוסף אודות המוסד להשכלה גבוהה

סעיף 6: מידע נוסף אודות המוסד להשכלה גבוהה

סעיף 7: תאריך, חתימה וחותמת רשמית על הנספח (Certification)

סעיף 7: תאריך, חתימה וחותמת רשמית על הנספח (Certification)

סעיף 8: מידע אודות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

סעיף 8: מידע אודות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל